På förekommen anledning har vi varit tvungna att sätta upp en skylt angående rastning av hundar på gården. Vi hänvisar också till nedan text ur våra ordningsregler för/i fastigheten.

"Innehavare av husdjur ska hålla uppsikt över dessa så att de inte stör eller förorenar i fastigheten. På gården ska de vara kopplade och de får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning."

 

Hälsningar styrelsen.