Skriv ut

 Information nr 7 om fasadrenovering

September 2018

Efter informationsmötet tisdagen den 24 september har styrelsen nu beslutat att påbörja etapp 1 av fasadrenoveringen. Den avser de delar av huset som nu har ställningar på fasaden.

Konststenar, som är så dåliga att de utgör en risk ur säkerhetssynpunkt men också för fastighetens bestånd, kommer att tas ner och gjutas om. Andra kommer att konserveras och säkras. Det är ett omfattande arbete som innebär att över 100 formar måste skapas för gjutning av nya stenar.  För montering av de nya konststenarna krävs att temperaturen är minst 5 grader varför det troligen inte kan ske under del av vintern. Arbetet bedöms därför pågå under ett år och ställningarna kommer troligen att stå kvar fram till september nästa år. Ställningarna kommer också att kläs in med plast. Entreprenören kommer att göra allt för att om möjligt förkorta byggnadstiden.

Kostnaden har beräknats till ca 15 miljoner kronor som finansieras med lån och egna medel. Bidrag kommer också att sökas från länsstyrelsen och enskilda stiftelser och föreningar som har till uppgift att bevara kulturmiljöer.

Ökade räntekostnader kommer styrelsen att hantera med en kombination av kostnadsbesparingar och ökning av årsavgiften för medlemmarna. Vi bedömer dock i dagsläget att det bara behövs en mindre avgiftshöjning.

Etapp 2 kommer att avse den fasaddel där ställningarna tagits ner. När denna ska påbörjas har inte beslutats, men start kommer att ske tidigast efter att etapp 1 är klar.

Nu kommer således arbetena med etapp 1 att starta snart och det kommer att innebära olägenheter, särskilt för de som har sin lägenhet bakom ställningarna.

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

Entreprenör för åtgärder: Stucco Maestro Sweden AB

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB