Information nr 10 om fasadrenovering

Mars 2019

Fyra byggmöten mellan entreprenörer, projektledare och beställare har hållits och fasadarbetet pågår planenligt. Nedmontering av sten är i princip klar och montering av ny konststen kommer att påbörjas i april. Det kommer då också att vara mer personal på ställningarna än vid nedmonteringen.

Kostnadsram och tidplan håller för de planerade arbetena. Tre balkonger mot Drottningtorget bedöms dock vara i sådant skick att en renovering behövs. Inga andra oförutsedda svårigheter eller kostnader har tillkommit.

Ställningar mot Norra Vallgatan kan nedmonteras i september medan de mot Drottningtorget kommer ner först i okober/november.

Styrelsen har ansökt om bidrag hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt från Malmö förskönings- och planteringsförening. Vi räknar med svar från dessa under april. Vid underhandskontakter har framgått att om vi får bidrag kommer de att utgöra en mycket liten del av totalkostnaden.

Styrelsen har också börjat diskussion om när andra etappen i fasadrenoveringen ska påbörjas. Något beslut har inte fattats.

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen 

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 Entreprenör för åtgärder: Stucco Maestro Sweden AB

 Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB