Skriv ut

 Information nr 12 om fasadrenovering

September 2019

 Fasadrenoveringen längs Norra Vallgatan är nu klar och har besiktigats. Anmärkningar har åtgärdats och ställningarna tas nu ner. Två fack ställningar kommer dock att stå kvar. Kostnaderna ligger i stort inom offertens ram. Några smärre tillägg har skett.

Resterande del av etapp 1 omfattar bl a frontespisen som är ett relativt komplicerat arbetsmoment. Detta arbete avslutas i november då resterande ställningar mot Drottningtorget tas ner.

Ställningsbygge för etapp 2 kommer att på börjas längs Husargatan i oktober, vecka 42 . För resterande del av fasad mot Drottningtorget reses ställningar under första hälften av november.

Hiss samt den kringbyggda arbetsplatsen kommer att flyttas till Husargatan och placeras från porten mot Drottningtorget.

Nedtagning av sten för etapp 2 kommer att ske fram till mars 2020. Montering av ny sten påbörjas i april. Arbetena beräknas vara avslutade i oktober/november.

 

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 

Totalentreprenör: Stucco Maestro Sweden AB

 

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB