Valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda de personval som skall ske på stämman. Den skall presentera namnförslag på personer som den föreslår skall väljas till de förtroendeuppdrag som stämman har att fatta beslut om.