Du är varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen (via telefon eller e-post) om du har några idéer om förbättringar, frågor eller synpunkter!

  • Om det gäller ett specifikt område (exempelvis tvättstugan, eller källsorteringen) kan du kontakta rätt ansvarig person i styrelsen.
  • Om du upptäckt ett problem i något av våra gemensamma utrymmen kan du göra en felanmälan, är det akut (vattenläcka eller liknande) kontakta jouren direkt - Örestads Industribevakning. Jour (växel) 040-93 12 70
  • Om du har frågor eller synpunkter kring föreningen hemsida, kontakta webbmaster (Magnus Olofstam).