VA Syd kommer att utföra ledningsarbete vid Norra Vallgatan 4. Då vi är tvungna att stänga Norra Vallgatan för att kunna genomföra arbetet så måste detta ske på kväll/natt tid. Planerat datum är den 4/11 från kl. 18:00 till den 5/11 kl. 06:00. Aktiviteten är installation av ny spill ledning och ej vatten. Ni kommer att ha vatten försörjning som vanligt. Vi är medvetna om de problem och störningar detta kan medföra er men hoppas att ni har överseende med det.
 
Med vänlig hälsning
Andreas Jälmarstål
Arbetsledare Entreprenad
Rörnätsavdelningen

VA Syd kommer att utföra ledningsarbete vid Norra Vallgatan 4. Då vi är tvungna att stänga Norra Vallgatan för att kunna genomföra arbetet så måste detta ske på kväll/natt tid.

Planerat datum är den 4/11 från kl. 18:00 till den 5/11 kl. 06:00. Aktiviteten är installation av ny spill ledning och ej vatten. Ni kommer att ha vatten försörjning som vanligt.

Vi är medvetna om de problem och störningar detta kan medföra er men hoppas att ni har överseende med det.

Med vänlig hälsning

Andreas Jälmarstål

Arbetsledare Entreprenad

Rörnätsavdelningen

Information från styrelsen.

Boka redan den 15 december. Vi träffas då på St Getrud för viktig information från Proline.  Vi startar med relining av samtliga liggande och stående stammar efter trettonhelgen 2016.
Så kom mangrant till detta möte.  Mer information och särskild inbjudan kommer.

Arbetet med att reparera och måla fönster är nu inne på sluttampen och jag hoppas allt har löpt väl för er alla. Besiktning av arbetet sker kontinuerligt.

Vi har gjort vid mycket i fastigheten men det är ännu inte färdigt.  För att ta fram en underhållsplan med vad som behöver göras vid ytterligare  och vad som behöver följas upp av vad vi gjort,  har vi nu tagit hjälp av en konsult som väl känner fastigheten.  När planen och prioriteringar av insatser är gjorda så presenterar vi den på hemsidan.

Det pågår mycket arbete på gatorna runt om oss och vi följer noga vilken effekt detta eventuellt kan ha på vår fastighet.

Inom kort kommer vi att göra den årliga rensningen av överblivna cyklar på gården.  Det sköts föredömligt av Christer och information kommer ut i god tid.

Hälsningar Inger Leite
Ordförande

Norra Vallgatan

Sträckan mellan Drottningtorget och Östra Promenaden kommer att ha begränsad framkomlighet 2015-08-25--2015-12-18.

VA-syd utför ett arbete där de gräver nya vattenledningar. I riktning mot Slussplan, kommer endast ett körfält att vara öppet. Välj därför annan väg om du har möjlighet.

Malmö stad hemsidan

http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Vagarbeten--avstangningar/Nyheter-vagarbeten-och-avstangningar/2015-08-17-Norra-Vallgatan.html

En sak man kanske inte tänker på så ofta är hur stor betydelse luftcirkulationen har i en lägenhet. Två vuxna som sover i ett rum andas ut c:a 1 liter vatten. Vid god luftcirkulation transporteras fukten ut, men vid sämre luftcirkulation kan den fuktiga luften kylas ned mot en vägg och bilda kondens, vilket på sikt kan leda till mögel.

Vårt hus har ett mekaniskt ventilationssystem med centralfläktar. Fläktarna sitter på taket och drar ut luft genom ventiler i kök och badrum, och drar samtidigt in friskluft via fönstrerventilerna.

ventiation princip

I köket saknas ofta fönsterventiler för att effektivare kunna dra ut matos och genom ventilkåpan. Luftflödet i ventilkåpan regleras med ett spjäll som kan öppnas och stängas. Även när den är stängd så finns det ett visst underhållsdrag som hjälper till att dra ut luft. Motoriserade fläktar är inte tillåtna, eftersom de förstör luftcirkulationen och dessutom blåser in matos till grannarna.

Fönsterventilerna är oftast placerade ovanför fönstren. Ibland kan spjällen fastna, då kan man lirka loss dem försiktigt med en flat skruvmejsel eller kniv.

ventil

Hur kan jag förbättra luftcirkulationen? 

  • Håll fönsterventilerna öppna.
  • Se till att ytterdörren är tät
  • Öppna dörrar i lägenheten ger bättre luftflöde.
  • Undvik att möblera tätt vid kalla väggar, det kan försämra luftcirkulation.

Tecken på dålig luftcirkulation

  • Det har bildats kondens i fönstrens nedre hörn på morgonen.
  • Kalla väggar känns fuktiga, exempelvis i hörnor.
  • Spår av mögel

 

 

På förekommen anledning ber vi boende att kontakta styrelsen via e-post om man har förslag eller synpunkter. Det är inte lämpligt att sätta upp anonyma lappar i trapphusen. Styrelsen.