Information nr 3 om fasadbesiktning/renovering,

Bostadsrättsföreningen Drottningtorget Dragonen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Walsen Byggkonsult AB samt Joakim Jensen, Epcon

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö

Besiktning och åtgärder: Stucco Maestro, Malmö

Nuläge, april 2018

Styrelsen har vid sammanträde den 16 april fått information av projektledningen och Stucco Maestro om läget för fasadbesiktningen samt om det planerade fortsatta arbetet. 

Styrelsen antog vid mötet Stucco Maestros offert för att säkra hela fasaden temporärt. Samtliga konststenar som innebär fara för boende och allmänhet säkras alternativt demonteras. Tomrummet fylls igen med formplywood som monteras med silicon. Partier där det föreligger en omfattande skadebild tätt intill vartannat nätas för att spara tid och pengar. 

Samtidigt startas ett pilotprojekt på fasaden mot Drottningtorget för att ge underlag för en offert för hela fasadarbetet. Först sedan detta är klart får vi en uppfattning om kostnaden för hela fasadrenoveringen och när denna kan startas. 

Planen är nu att byggställningar vid Norra Vallgatan och Husargatan tas ner tidigt i sommar medan del av Drottningtorgets ställningar står kvar något längre medan pilotprojektet pågår. 

Hur fasadarbetet kommer att fortsätta vet vi inte i detalj i dag men ett alternativ är att det sker etappvis. Vi kommer att välja det sätt som är bäst ur såväl tekniskt som ekonomisk synvinkel och med stor hänsyn till de boendes och våra lokalhyresgästers trevnad. 

Finansiering av renoveringsarbetet är självklart en viktig del och styrelsen räknar med att en del finansieras med egna medel och en del genom utökad upplåning. Vi har fått löfte om utökad kredit från vår bank. 

Nästa informationsmöte med projektledning och entreprenör sker den 26 april samt den 7 maj. 

Styrelsen återkommer med fortlöpande information.

Goda nyheter, nu är en ny hiss beställd till Husargatan 4 och det ska bli slut på alla oönskade stopp.

Arbetet med att installera ny hiss på Husargatan 4 startar vecka 34 och pågår under 3 veckor.
Otis sätter upp informationslappar i trapp och på hissdörr i början av juli. Arbetet kan periodvis vara störande då de behöver använda slagborr.

Mer information kommer när vi närmar oss arbetets start.

 

Hälsningar styrelsen

Protokoll för BRF Drottningtorget Dragonens Årsstämma 2017 finns här:

Protokoll 2017 (PDF-format)

På förekommen anledning har vi varit tvungna att sätta upp en skylt angående rastning av hundar på gården. Vi hänvisar också till nedan text ur våra ordningsregler för/i fastigheten.

"Innehavare av husdjur ska hålla uppsikt över dessa så att de inte stör eller förorenar i fastigheten. På gården ska de vara kopplade och de får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning."

 

Hälsningar styrelsen.

Pga omständigheter som styrelsen inte kunnat råda över publicerar vi handlingarna till stämman här på hemsidan samt ett exemplar i tvättstugan. Detta då våra stadgar säger att handlingarna skall finnas tillgängliga 1 vecka före stämman. Utdelning till samtliga hushåll kommer att ske senare under veckan. 

Styrelsen

 

Handlingar i PDF-format

  1. Årsredovisning BRF Drottningtorget Dragonen 2016
  2. Stadgar