14/4 – 17/4 2020 hyr föreningen en container för blandat avfall. 

(OBS! Ej elektronik eller farligt avfall. Dessa lämnas på Norra Hamnens ÅVC).

Containern står utanför Husargatan 2-4. Den är försedd med lås för att vi ska slippa betala för andras avfall. Nyckel hänger på anslagstavlan i tvättstugan.

 

Vi följer alla den dagliga informationen kring coronaviruset och vilka effekter den har på hela samhället.

 
Vad kan vi då göra i vår bostadsrättsförening utöver att vi alla noga  följer de råd och rekommendationer som respektive myndighet ger?
 
Jo, vi kan hjälpa och bistå varandra om det är så att någon av oss kan komma behöva hjälp framöver, t ex med enstaka ärenden eller att handla livsmedel.
 
Kan du göra detta för en granne så sänd dina kontaktuppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med rubrik " kan hjälpa till".
 
Om du själv kommer i en situation där du behöver hjälp så sänd dina kontaktuppgifter till samma adress som ovan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med rubrik " behöver grannhjälp".
Därefter kommer vi i styrelsen att organisera denna hjälp grannar emellan.
 
De som städar våra trappor , SBC, är väl utrustade med handsprit och handskar och kommer framöver att extra noga torka av samtliga trappräcken och hissknappar.
Detta har en begränsad effekt men om vi samtidigt följer andra råd, som att exempelvis tvätta händerna, så hjälps vi alla åt med att begränsa smittorisken.
 
Styrelsen 20200318

 Information nr 12 om fasadrenovering

September 2019

 Fasadrenoveringen längs Norra Vallgatan är nu klar och har besiktigats. Anmärkningar har åtgärdats och ställningarna tas nu ner. Två fack ställningar kommer dock att stå kvar. Kostnaderna ligger i stort inom offertens ram. Några smärre tillägg har skett.

Resterande del av etapp 1 omfattar bl a frontespisen som är ett relativt komplicerat arbetsmoment. Detta arbete avslutas i november då resterande ställningar mot Drottningtorget tas ner.

Ställningsbygge för etapp 2 kommer att på börjas längs Husargatan i oktober, vecka 42 . För resterande del av fasad mot Drottningtorget reses ställningar under första hälften av november.

Hiss samt den kringbyggda arbetsplatsen kommer att flyttas till Husargatan och placeras från porten mot Drottningtorget.

Nedtagning av sten för etapp 2 kommer att ske fram till mars 2020. Montering av ny sten påbörjas i april. Arbetena beräknas vara avslutade i oktober/november.

 

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 

Totalentreprenör: Stucco Maestro Sweden AB

 

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB

 

Informationsmöte

Torsdag 31 oktober kl. 18.00 kallar styrelsen till informationsmöte gällande byte av bredbandsleverantör.

Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B. Lokal: Clara Bager

Byte av bredbandsleverantör

Styrelsen har beslutat att byta bredbandsleverantör från dagens Ownit till en kollektivlösning med Bahnhof. Idag tecknar varje medlem ett avtal med Ownit som kostar 189 kr/mån för 100/100 Mbit/s via fiber, men med det nya avtalet kommer det kosta 74 kr/mån för 1000/1000 Mbit/s. Denna summa kommer hamna på hyresavin som en tilläggskostnad enligt bilden nedan. 

Vi planerar att utföra bytet omkring 1 juni 2020, och allting kommer ske automatiskt, det vill säga att styrelsen säger upp samtliga nuvarande abonnemang (om ni har annat avtal än Ownit får ni säga upp det själva). Själva omkopplingen till nya leverantören sköter Bahnhof och det beräknas ta ca 2 timmar på den aktuella dagen. Vi planerar även att flytta över TV-abonnemanget till TV via fiber när vårt nuvarande TVabonnemang går ut 2021-03-31. Då kommer TV-abonnemanget att betalas via hyresavin på samma sätt som bredbandet (62 kr/mån & lgh). 

Kontaktuppgifter & förrådsnummer

För att kunna nå ut till samtliga medlemmar vid behov så vill vi gärna att ni mailar era namn, telefonnummer och mail samt förrådsnummer på både vind och eventuellt källare till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Gemensamt elnät

Styrelsen håller just nu på att utreda hur vi kan få ner elkostnaden för både fastigheten och för varje lägenhet. Genom att ha ett gemensamt elavtal (elnät + elhandel) istället för att varje lägenhet har varsitt kan vi få ner framförallt elnätsavgiften. Då betalar man endast för den el man använder och elräkningen kommer debiteras på hyresavin i efterhand. 

Cykelverkstad i källaren under Husargatan 4

Vi håller just nu på att rusta upp källaren under Husargatan 4 där det kommer finnas utrymmen med bland annat snickarbänk. Här kan medlemmarna fritt gå ner om de vill bygga/laga saker. Om ni har verktyg över får ni gärna donera, så slipper vi köpa in lika mycket verktyg

Vi har även reserverat en tvättplats för cyklar där man kan spola av sin cykel. tvättplatsen är rakt utanför dörren till tvättstugan och vattenslang finns i ”trädgårdsrummet”. Viktigt att ni ställer ner slangen igen efter användning.

 

Mvh Styrelsen

 Information nr 10 om fasadrenovering

Mars 2019

Fyra byggmöten mellan entreprenörer, projektledare och beställare har hållits och fasadarbetet pågår planenligt. Nedmontering av sten är i princip klar och montering av ny konststen kommer att påbörjas i april. Det kommer då också att vara mer personal på ställningarna än vid nedmonteringen.

Kostnadsram och tidplan håller för de planerade arbetena. Tre balkonger mot Drottningtorget bedöms dock vara i sådant skick att en renovering behövs. Inga andra oförutsedda svårigheter eller kostnader har tillkommit.

Ställningar mot Norra Vallgatan kan nedmonteras i september medan de mot Drottningtorget kommer ner först i okober/november.

Styrelsen har ansökt om bidrag hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt från Malmö förskönings- och planteringsförening. Vi räknar med svar från dessa under april. Vid underhandskontakter har framgått att om vi får bidrag kommer de att utgöra en mycket liten del av totalkostnaden.

Styrelsen har också börjat diskussion om när andra etappen i fasadrenoveringen ska påbörjas. Något beslut har inte fattats.

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen 

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 Entreprenör för åtgärder: Stucco Maestro Sweden AB

 Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB