Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme på vinden.