Informationsmöte

Torsdag 31 oktober kl. 18.00 kallar styrelsen till informationsmöte gällande byte av bredbandsleverantör.

Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B. Lokal: Clara Bager

Byte av bredbandsleverantör

Styrelsen har beslutat att byta bredbandsleverantör från dagens Ownit till en kollektivlösning med Bahnhof. Idag tecknar varje medlem ett avtal med Ownit som kostar 189 kr/mån för 100/100 Mbit/s via fiber, men med det nya avtalet kommer det kosta 74 kr/mån för 1000/1000 Mbit/s. Denna summa kommer hamna på hyresavin som en tilläggskostnad enligt bilden nedan. 

Vi planerar att utföra bytet omkring 1 juni 2020, och allting kommer ske automatiskt, det vill säga att styrelsen säger upp samtliga nuvarande abonnemang (om ni har annat avtal än Ownit får ni säga upp det själva). Själva omkopplingen till nya leverantören sköter Bahnhof och det beräknas ta ca 2 timmar på den aktuella dagen. Vi planerar även att flytta över TV-abonnemanget till TV via fiber när vårt nuvarande TVabonnemang går ut 2021-03-31. Då kommer TV-abonnemanget att betalas via hyresavin på samma sätt som bredbandet (62 kr/mån & lgh). 

Kontaktuppgifter & förrådsnummer

För att kunna nå ut till samtliga medlemmar vid behov så vill vi gärna att ni mailar era namn, telefonnummer och mail samt förrådsnummer på både vind och eventuellt källare till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Gemensamt elnät

Styrelsen håller just nu på att utreda hur vi kan få ner elkostnaden för både fastigheten och för varje lägenhet. Genom att ha ett gemensamt elavtal (elnät + elhandel) istället för att varje lägenhet har varsitt kan vi få ner framförallt elnätsavgiften. Då betalar man endast för den el man använder och elräkningen kommer debiteras på hyresavin i efterhand. 

Cykelverkstad i källaren under Husargatan 4

Vi håller just nu på att rusta upp källaren under Husargatan 4 där det kommer finnas utrymmen med bland annat snickarbänk. Här kan medlemmarna fritt gå ner om de vill bygga/laga saker. Om ni har verktyg över får ni gärna donera, så slipper vi köpa in lika mycket verktyg

Vi har även reserverat en tvättplats för cyklar där man kan spola av sin cykel. tvättplatsen är rakt utanför dörren till tvättstugan och vattenslang finns i ”trädgårdsrummet”. Viktigt att ni ställer ner slangen igen efter användning.

 

Mvh Styrelsen

 Information nr 12 om fasadrenovering

September 2019

 Fasadrenoveringen längs Norra Vallgatan är nu klar och har besiktigats. Anmärkningar har åtgärdats och ställningarna tas nu ner. Två fack ställningar kommer dock att stå kvar. Kostnaderna ligger i stort inom offertens ram. Några smärre tillägg har skett.

Resterande del av etapp 1 omfattar bl a frontespisen som är ett relativt komplicerat arbetsmoment. Detta arbete avslutas i november då resterande ställningar mot Drottningtorget tas ner.

Ställningsbygge för etapp 2 kommer att på börjas längs Husargatan i oktober, vecka 42 . För resterande del av fasad mot Drottningtorget reses ställningar under första hälften av november.

Hiss samt den kringbyggda arbetsplatsen kommer att flyttas till Husargatan och placeras från porten mot Drottningtorget.

Nedtagning av sten för etapp 2 kommer att ske fram till mars 2020. Montering av ny sten påbörjas i april. Arbetena beräknas vara avslutade i oktober/november.

 

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 

Totalentreprenör: Stucco Maestro Sweden AB

 

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB

 

 Information nr 10 om fasadrenovering

Mars 2019

Fyra byggmöten mellan entreprenörer, projektledare och beställare har hållits och fasadarbetet pågår planenligt. Nedmontering av sten är i princip klar och montering av ny konststen kommer att påbörjas i april. Det kommer då också att vara mer personal på ställningarna än vid nedmonteringen.

Kostnadsram och tidplan håller för de planerade arbetena. Tre balkonger mot Drottningtorget bedöms dock vara i sådant skick att en renovering behövs. Inga andra oförutsedda svårigheter eller kostnader har tillkommit.

Ställningar mot Norra Vallgatan kan nedmonteras i september medan de mot Drottningtorget kommer ner först i okober/november.

Styrelsen har ansökt om bidrag hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt från Malmö förskönings- och planteringsförening. Vi räknar med svar från dessa under april. Vid underhandskontakter har framgått att om vi får bidrag kommer de att utgöra en mycket liten del av totalkostnaden.

Styrelsen har också börjat diskussion om när andra etappen i fasadrenoveringen ska påbörjas. Något beslut har inte fattats.

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen 

 

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
 Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

 Entreprenör för åtgärder: Stucco Maestro Sweden AB

 Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB

 

 

 

 Information nr 7 om fasadrenovering

September 2018

Efter informationsmötet tisdagen den 24 september har styrelsen nu beslutat att påbörja etapp 1 av fasadrenoveringen. Den avser de delar av huset som nu har ställningar på fasaden.

Konststenar, som är så dåliga att de utgör en risk ur säkerhetssynpunkt men också för fastighetens bestånd, kommer att tas ner och gjutas om. Andra kommer att konserveras och säkras. Det är ett omfattande arbete som innebär att över 100 formar måste skapas för gjutning av nya stenar.  För montering av de nya konststenarna krävs att temperaturen är minst 5 grader varför det troligen inte kan ske under del av vintern. Arbetet bedöms därför pågå under ett år och ställningarna kommer troligen att stå kvar fram till september nästa år. Ställningarna kommer också att kläs in med plast. Entreprenören kommer att göra allt för att om möjligt förkorta byggnadstiden.

Kostnaden har beräknats till ca 15 miljoner kronor som finansieras med lån och egna medel. Bidrag kommer också att sökas från länsstyrelsen och enskilda stiftelser och föreningar som har till uppgift att bevara kulturmiljöer.

Ökade räntekostnader kommer styrelsen att hantera med en kombination av kostnadsbesparingar och ökning av årsavgiften för medlemmarna. Vi bedömer dock i dagsläget att det bara behövs en mindre avgiftshöjning.

Etapp 2 kommer att avse den fasaddel där ställningarna tagits ner. När denna ska påbörjas har inte beslutats, men start kommer att ske tidigast efter att etapp 1 är klar.

Nu kommer således arbetena med etapp 1 att starta snart och det kommer att innebära olägenheter, särskilt för de som har sin lägenhet bakom ställningarna.

Styrelsen för brf Drottningtorget Dragonen

Bostadsrättsföreningen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Niclas Waldorf Slot, Walsen Byggkonsult AB samt
Joakim Jensen, Epcon KPA Konsult AB

Entreprenör för åtgärder: Stucco Maestro Sweden AB

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö AB

För ett tag sedan havererade ena tvättmaskinen i tvättstuga 3. Efter undersökning har det konstaterats att reparationen blir så dyr, att vi i stället beställer en helt ny.

Den kommer förhoppningsvis vara installerad mot slutet av nästa vecka (V39)

Information nr 3 om fasadbesiktning/renovering,

Bostadsrättsföreningen Drottningtorget Dragonen har anlitat följande företag för fasadarbetet:

Projekt- och byggledning: Walsen Byggkonsult AB samt Joakim Jensen, Epcon

Byggställningar: Ställningsservice i Malmö

Besiktning och åtgärder: Stucco Maestro, Malmö

Nuläge, april 2018

Styrelsen har vid sammanträde den 16 april fått information av projektledningen och Stucco Maestro om läget för fasadbesiktningen samt om det planerade fortsatta arbetet. 

Styrelsen antog vid mötet Stucco Maestros offert för att säkra hela fasaden temporärt. Samtliga konststenar som innebär fara för boende och allmänhet säkras alternativt demonteras. Tomrummet fylls igen med formplywood som monteras med silicon. Partier där det föreligger en omfattande skadebild tätt intill vartannat nätas för att spara tid och pengar. 

Samtidigt startas ett pilotprojekt på fasaden mot Drottningtorget för att ge underlag för en offert för hela fasadarbetet. Först sedan detta är klart får vi en uppfattning om kostnaden för hela fasadrenoveringen och när denna kan startas. 

Planen är nu att byggställningar vid Norra Vallgatan och Husargatan tas ner tidigt i sommar medan del av Drottningtorgets ställningar står kvar något längre medan pilotprojektet pågår. 

Hur fasadarbetet kommer att fortsätta vet vi inte i detalj i dag men ett alternativ är att det sker etappvis. Vi kommer att välja det sätt som är bäst ur såväl tekniskt som ekonomisk synvinkel och med stor hänsyn till de boendes och våra lokalhyresgästers trevnad. 

Finansiering av renoveringsarbetet är självklart en viktig del och styrelsen räknar med att en del finansieras med egna medel och en del genom utökad upplåning. Vi har fått löfte om utökad kredit från vår bank. 

Nästa informationsmöte med projektledning och entreprenör sker den 26 april samt den 7 maj. 

Styrelsen återkommer med fortlöpande information.