Protokoll för BRF Drottningtorget Dragonens Årsstämma 2017 finns här:

Protokoll 2017 (PDF-format)