Nu har vi kommit fram till en lösning för barnvagnsförråd. Det gamla grovsoprummet intill det vanliga soprummet har rensats ut och en skylt har kommit upp på dörren. Vi hoppas att så många som möjligt utnyttjar detta förråd eftersom det ur brandskyddssynpunkt inte är tillåtet att förvara barnvagnar och annat i trapphusen. Cykelförrådet i samma portgång finns naturligtvis kvar. Vänliga hälsningar Styrelsen.

OBS! Nytt lås på plats så allt är klart för användning.

Då vi återigen håller på med en inventering av våra vindsförråd vill vi påminna om följande:

Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga saker så som bensindunkar, brandfarliga kemikalier och liknande i vindsförråden!

 

Styrelsen