Det finns ett antal tillgängliga cykelförråd i fastigheten, samt cykelställ på innergården.

  • I portgången vid Husargatan 2
  • Källare Husargatan 4

Barnvagnar
I portgången vid Husargatan 2, gamla grovsoprummet. Det är viktigt att inte ställa barnvagnen i trapphuset. Detta ur brandsäkerhetssynpunkt.