Vår förening har infört källsortering tillsammans med IL Recycling. Läs mer här IL Recycling

Tänk på...

...att    knyta soppåsen två gånger. Då håller den ihop under hela hanteringen. ...att   inte fylla sopkärlet mer än att det går att stänga locket. ...dem   som hämtar soporna. Trasigt glas och annat som är vasst ska förpackas   ordentligt innan det läggs i soppåsen. ...att   se till att inget farligt avfall, till exempel batterier eller lösningsmedel   hamnar i soppåsen.

  

Här nedan följer information om vad som skall läggas i respektive kärl!

IL 001

IL 002

IL 003

IL 004

IL 005