Huset

Dragonen 5 ritades 1904 av arkitekt Oscar Borgman. Ägare till fastigheten var då herrarna Granvik och Jönsson, vars initialer pryder den höga frontespisen mot Drottningtorget. År 1939 beställde disponent B.Kjellson personhissar till huset från Graham Brothers i Stockholm, vilka installerades utanpå gårdssidans trapphus. 1980 renoverades huset, varvid lägenheternas planlösningar förändrades.

Fönsterformerna varierar i de fyra bostadsvåningarna - de är rundbågiga, rakslutna, har småspröjsade ovanbågar och delvis böjda tvärposter och spröjsar. Karmar och poster är grönmålade. Under burspråken växer kaveldun som ger skydd för små fågelbon. Mot Norra Vallgatan finns även små flygfän i liknande partier. Byggnadens hörn, liksom burspråken, avslutas i grönmålade tornhuvar, vilka ansluter till det högresta taket. Huvudfasadens portalomfattningar omgärdas av knotiga stammar och lövverk som härmar kastanjeträd, och "växer upp" i en balkong. Mer organisk och vegetativ än så här blir sällan ens jugendstilen! Balkongbalustraden genombryts av ett halvcirkelformat räcke med jugendsmide, som även förekommer i de övrebalkongerna. Huvudfasadens centralparti får med de två frontespiskrönta burspråken, som flankerar en betydligt resligare central frontespis, en närmast barock karaktär. Gårdsfasaden står enkel och vitputsad. Man kan dock ana framsidans prakt, då man upptäcker de blyinfattade och målade fönstren i det norra trapphuset.

Källa: Jugendepoken i Malmö, arkitekter och byggnader 1896-1914 producerad och utgiven av Skönhetsrådet i Malmö.