Kontakt

Inger Leite                                              

Ordförande                                             inger.leite@brfdragonen.se

Banklån, lägenhetsförsäljningar, andrahandsuthyrning, ändringar i lägenhet, information för nyinflyttade. 


Mattias Svensson                                               

Vice ordförande                                     mattias.svensson@brfdragonen.se 

Felanmälan, brandskydd. 


Lars Niklasson                                      
Kassör                                                     lars.niklasson@brfdragonen.se

Banklån, budget, underhållsplan, årsredovisning, försäkringsärenden, hyreslokaler.


Sophie Göst                                            
Sekreterare                                             sophie.goest@brfdragonen.se 

Hemsidan, låssystem/nycklar, porttelefoner, namntavlor, ändringar i lägenhet, underhållsplan. 


Rustem Yunusov
                                         

Ledamot                                                  rustem.yunusov@brfdragonen.se

Hyreslokaler, underhållsplan 


Max Wahlgren                                 
Ledamot                                                  max.wahlgren@brfdragonen.se

Felanmälan, hemsida, låssystem/nycklar, porttelefoner


Mats Sjölin                                               

Suppleant                                                mats.sjolin@brfdragonen.se

Hyreslokaler, budgetarbete, årsredovisning, underhållsplan


Robin Johansson                                       
Suppleant                                                Felanmälan skickas till felanmalan@brfdragonen.se

 

Fastighetsskötsel, endast akuta fel, SBC Kundtjänst                  0771-72 27 22