Kontakt

Inger Leite                                               0705-35 01 80

Ordförande                                              inger.leite@brfdragonen.se

Lägenhetsförsäljningar, andrahandsuthyrning, ändringar i lägenhet, felanmälan, namnskyltar, information till nyinflyttade.


Mikael Broliden                                      0736-79 83 22

Kassör                                                     mikael.broliden@brfdragonen.se

Teknisk förvaltning, felanmälan, låssystem/nycklar, porttelefoner, sophantering, underhållsplan, hissar besiktning & reparation.

Lena Strand                                            0730-88 87 10
Sekreterare                                        
  lena.strand@brfdragonen.se 
Gårdsskötsel höst och vår, information till föreningens hemsida, tvättstuga materiel, namnskyltar.

Johan Borg                                             0708-88 56 59
Ledamot                                                  johan.borg@brfdragonen.se
Banklån, budget, underhållsplan.

Lars Niklasson                                    
  070-330 91 81
Ledamot                                                  lars.niklasson@brf.dragonen.se
Underhållsplan, banklånbudget, ändringar i lägenhet, försäkringsärenden, hyreslokaler.

Monica Svensson                                 073-432 59 06
Ledamot                                                  monica.svesson@brfdragonen.se
Gården, hemsidan.

Mattias Svensson                                  0706-02 09 85
Ledamot                                                  mattias.svensson@brfdragonen.se
Brandskydd

Tomas Eriksson                                     0709-18 38 50
Suppleant                                                tomas.eriksson@brfdragonen.se

Hissar besiktning & reparation.

Mats Sjölin                                              0707-90 42 42
Suppleant                                                mats.sjolin@brfdragonen.se

Underhållsplan, hyreslokaler, årsredovisning.

Felanmälan skickas till felanmalan@brfdragonen.se

 

Fastighetsskötsel, endast akuta fel, SBC Kundtjänst                  0771-72 27 22

 

Örestads Industribevakning, fastighetsjour                                  040- 93 12 70