Kontakt

Inger Leite                                             
Ordförande  
                                           inger.leite@brfdragonen.se


Mattias Svensson                                              
Vice ordförande                                     
mattias.svensson@brfdragonen.se


Lars Niklasson                                      
Kassör                                                     lars.niklasson@brfdragonen.se


Max Wahlgren                                           
Sekreterare                                             max.wahlgren@brfdragonen.se


Rustem Yunusov
                                        
Ledamot                                                  rustem.yunusov@brfdragonen.se


Mats Sjölin                                              
Suppleant                                                mats.sjolin@brfdragonen.se


Robin Johansson                                       
Suppleant                                                


Frågor till styrelsen skickas till info@brfdragonen.se


Felanmälan skickas till felanmalan@brfdragonen.se

 

Fastighetsskötsel, endast akuta fel, SBC Kundtjänst                  0771-72 27 22