Överlåtelse

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Drottningtorget Dragonen

Husargatan 2,

211 28 MalmöÖverlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2020 års kostnadsläge är 
1 183kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.


Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens Ordförande.