Drift & Underhåll

Styrelsens egna sida för viktiga handlingar för föreningens drift och underhåll.

Nedan finner ni en informationsfolder från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Broshyren riktar sig till bl.a. bostadsrättsföreningar och beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligaste förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus. Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. 

Källa: https://www.msb.se/sv/publikationer/brandsakerhet-i-flerbostadshus/
Brandsäkerhet i flerbostadshus