Byte bokningssystem tvättstuga

På grund av byte av bokningssystem har vi en manuell bokningslista för vecka 22 (31 maj - 6 juni). Listan hänger på anslagstavlan mittemot nuvarande systemet.

Samtliga tvättstugor kommer vara olåsta under den aktuella veckan tills nya systemet är igång. Därefter kommer ni kunna ”checka in” och boka med hjälp av taggarna som ni även öppnar portarna med. För bokning under vecka 22 skrivs endast lägenhetsnummer i aktuell ruta.

Bokningar i ”gamla” systemet gäller endast till och med söndag 30 maj, därmed går papperslistan före gamla systemet från och med mån 31 maj. Papperslistan kommer sedan föras över till nya systemet när det väl är igång.

Till en början kommer bokning av tvättstugorna endast ske via den nya bokningstavlan i tvättstugan, men tanken är att man så småningom även kommer kunna boka och avboka online.

Mvh

Styrelsen