Container 11/1 - 18/1

11/1 - 18/1 2023 hyr föreningen en container för blandat avfall.

(OBS! Ej elektronik eller farligt avfall. Dessa lämnas på Norra Hamnens ÅVC)

Containern står utanför Husargatan 2 - 4. Den är försedd med lås för att vi ska slippa betala för andras avfall. Nyckel hänger på anslagstavlan i tvättstugan.