Container 9/1 - 15/1 2022

9/1 – 15/1 2022 hyr föreningen en container för blandat avfall, även julgranar.
Granarna kan med fördel huggas i mindre bitar för bättre plats.


(OBS! Ej elektronik eller farligt avfall. Dessa lämnas på Norra Hamnens ÅVC)

Containern står utanför Drottningtorget 2 B. Den är försedd med lås för att vi ska slippa betala för andras avfall. Nyckel hänger på anslagstavlan i tvättstugan.