Container 8/1 -15/1

8/1 – 15/1 2021 hyr föreningen en container för blandat avfall, även julgranar. Granarna kan med fördel huggas i mindre bitar för bättre plats.

(OBS! Ej elektronik eller farligt avfall. Dessa lämnas på Norra Hamnens ÅVC)

Containern står utanför Husargatan 2 - 4. Den är försedd med lås för att vi ska slippa betala för andras avfall. Nyckel hänger på anslagstavlan i tvättstugan.