Miljörummet har bytt plats med det gamla cykelrummet & står nu klart för att tas i bruk.

Vi har bytt plats på miljörummet och cykelrummet i passagen Husargatan 2.

Miljörummet står klart under v.26 och kan tas i bruk medans det nya cykelrummet kommer att fixas till med cykelställ här under sommaren. Tillsvidare parkeras cyklarna inne på innegården allternativ under Husargatan 4 där cykelverkstad och vinterförvaringsrum finns.