Miljörummet, överfyllda kärl av papper & kartonger

Grovsopor som till exempel wellpapp, större emballage lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. (Det går bra att slänga detta på återvinningsstationen bakom Boulebar)

Papp och kartong som vanliga mjölkpaket, wellpappkartonger och andra kartongförpackningar. Platta till kartongerna så de inte tar så stor plats - luft kostar pengar!

Överfyllda kärl töms inte.

I vårt soprum slänger vi bara hushållssopor.

Styrelsen