Ny styrelse för föreningen 2021-2022

Hej,

Efter vårt konstituerande möte 20210607 ser föreningens nya styrelse ut som följer för 2021-2022:

Ordförande Johan Borg
Vice Ordförande Inger Leite
Kassör Mikael Broliden
Sekreterare Lena Strand
Ledamot Lars Niklasson
Ledamot Mattias Svensson
Ledamot Sophie Göst
Suppleant Mats Sjölin
Suppleant Tomas Eriksson

Kontaktinformation finns anslaget i trapphus samt i tvättstugan. Man kan även kontakta oss på info@brfdragonen.se

Hälsningar Styrelsen