Renovering av Rosa Fasaden

Kära Grannar!

I föreningens långsiktiga underhållsplan ingår renovering av Rosa fasaden på Husargatan. Styrelsen har nu anlitat entreprenör och planen är att arbetet ska påbörjas i mars månad. Även balkongräcken på Husargatan in mot innergården kommer att renoveras. Planerad projektkostnad är 2,5 miljoner kronor. Detta har föreningen god täckning för i föreningens ekonomi då vi under hösten 2020 sålde den sista hyreslägenhet i föreningen, med god vinst.

Styrelsen har tillsatt en projektgrupp för att komma igång med att renovera och försköna fasaden samt byta balkongräcken.

De inblandade parterna i projektet är, utöver Styrelsen, som följer:

 • Morneon Fasad AB. Genomför renovering och ansvarar för projektets utförande.
 • Mastiff Projekt AB. Bistår föreningen med att etablera avtal med entreprenör samt agerar rådgivning åt Styrelsen med framtida eventuella frågeställningar.
 • Ulrika Nordkvist arkitekt. Utför ritningsarbete och bistår styrelsen med ansökan av bygglov samt bistå i dialog med Malmö Stad.

Kortfattad/Förenklad beskrivning av projektet är som följer:

 • Planerad start i mars 2021.
 • Ställning monteras och manskapsbod ställs upp. Ställning kommer att kläs i plast pga blästring.
 • Fasaden blästras för att frilägga kalkputs.
 • Toppdelar (vänster/höger) av fasaden skall friställas helt från puts för att åtgärda de värst drabbade partierna med fuktskador.
 • Skador åtgärdas. Ny puts appliceras samt utsmyckningar monteras.
 • Målning av fasaden. Fasaden kommer gå i en grön nyans. Utsmyckningar kommer gå i samma kulör som den yta de monteras mot.
 • Målning av ”sockel”. Sockeln kommer gå i en grå kulör.
 • Balkongräcken byts under pågående projekt, ännu ej specificerat när. Info kommer gå ut till er som omfattas av detta i god tid.
 • Projektet planeras att avslutats senast under slutet av sommaren 2021.

Notera att tidsplanen kan komma att ändras då vi ännu inte har ett godkänt bygglov. Beroende på handläggningstid och frågor/kompletteringar kan starten av projektet förskjutas i tid. Dock är den bortre gränsen planerad till slut av sommaren 2021.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen