Underhållsspolning avloppsledningarna

Under vecka 15 kommer det att genomföras underhållsspolning i fastigheten, mer information har skickats via mail till medlemmarna.

Det är nu nästan åtta år sedan avloppsledningarna fick nytt innerrör av plast, sk relining. För att underhålla och förebygga stopp i fastighetens avlopp har styrelsen anlitat Avloppsjouren att underhållsspola samtliga avloppsstammar samt ledningar från kök och badrum under april månad 2023.